✔ Vandaag besteld, binnen twee dagen in huis!

Handleiding installeren

Montage-instructies

In deze handleiding beschrijven wij stapsgewijs waar u allemaal rekening mee moet houden bij het installeren van het Design Glaspaneel. De installatie, elektrische aansluiting en eerste inbedrijfstelling dient te worden uitgevoerd door bevoegd installateur.

Afstanden

Het paneel  wordt op de muur gemonteerd met behulp van montagebeugels. U kunt het paneel horizontaal of verticaal installeren. Boor de gaten voor de beugels volgens afbeelding 4 (horizontale installatie) of volgens afbeelding 5 (verticale installatie). De afmetingen ‘A’ duiden op de afstanden tussen de boorgaten en de afmetingen ‘B’, ‘C’ en ‘D’ zijn minimumafstanden ten opzichte van omliggende objecten.De afstand van de onderrand van het toestel tot de vloer mag niet kleiner zijn dan 50 mm. De vrije ruimte aan de zijkanten, bv. ten opzichte van meubels, moet minimaal 100 mm bedragen (zie afbeelding 2). In badkamers moet het paneel worden geïnstalleerd conform IEC 364-7-701:1984, bijvoorbeeld in de zones 2 of 3 in afbeelding 1. Het paneel is een elektrisch toestel van klasse II en mag worden blootgesteld aan spattend water (bescherming IP 44). U mag het paneel niet rechtstreeks onder een wandcontactdoos plaatsen.

Montage

Bevestig de beugels op de muur met behulp van schroeven en pluggen. Deze zijn niet bijgeleverd bij het paneel, omdat het type plug en schroef afhangt van het materiaal van de muur waarop u het paneel wilt installeren.

Hang het paneel altijd eerst aan de bovenste twee schroeven van de beugels en draai het paneel hierop vast met behulp van de moeren met ringen.

Het paneel wordt niet alleen aan de montagebeugels bevestigd, maar ook aan de stelschroeven. Hiermee kunt u de afstand van het paneel ten opzichte van de muur bepalen nadat de onderste schroeven van het paneel zijn vastgedraaid. Afbeelding 3 geeft een zijaanzicht van het paneel nadat het op de muur is gehangen.

In combinatie met een handdoeken rek kunnen de panelen alleen Vertikaal worden gemonteerd. Zie aansluitdetail foto.

 Elektrische installatie

Het paneel is voorzien van tweeaderige kabels voor 1/N 230 V / 50 Hz. De kleurmarkering van draden zijn:
Fase - bruin, Neutraal - blauw.
De toevoerkabel is verbonden met de aansluitdoos of de thermostaat op de muur, zie afbeelding 3. Als de toevoerkabel van het toestel is beschadigd, dan moet deze worden vervangen door een onderhoudsmonteur van de fabrikant of door een andere bevoegde monteur om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Regeling van het paneel. We raden aan om het paneel te regelen door middel van een thermostaat met schakelaar (Bijv de O.J. Electronics OTN-1991H11) of een digitale thermostaat de OCD4. Het paneel geeft zijn warmte af naar het ingestelde temperatuur

Het paneel is ook voorzien van een thermostaat met verbreekcontact, zodat de maximumtemperatuur niet hoger wordt dan 80 °C.

Demontage van het paneel

Alvorens de montagebeugels los te draaien, moet u eerst de stroomtoevoer naar het paneel uitschakelen met behulp van de dubbelpolige schakelaar. Draai de montageschroeven los en hef het paneel verticaal omhoog, zodat de beugels uit de schroeven schuiven. Vervolgens moet u de toevoerkabel loskoppelen van de aansluitdoos op de muur.

 Opmerking

Elke reparatie aan het paneel mag alleen worden uitgevoerd door een bevoegde monteur. Voor aanvang van dergelijke werkzaamheden moet het paneel worden afgesloten van de stroombron. Omdat het fragiel materiaal is, moet u het voorzichtig vervoeren, hanteren en monteren.

Belangrijk veiligheidsinstructies - WAARSCHUWING

Het is niet toegestaan om meubels of gordijnen voor het paneel aan te brengen (zie afbeelding 6) en een vrije luchtcirculatie moet gegarandeerd zijn.

WAARSCHUWING : Als het glas is beschadigd, dan kunt u het verwarmingstoestel niet gebruiken.

Het paneel kan worden gemonteerd volgens de voorschriften van brandklasse C1, C2.

  • De paneeldiepte inclusief houder is 75 mm.

 Garantievoorwaarden

De leverancier geeft 24 maanden garantie op het product met ingang van de verkoopdatum. De garantie geldt niet voor defecten die zijn veroorzaakt door transport, onvoorzichtige behandeling of montage door onbevoegde personen. De garantie geldt ook niet voor onbevoegde reparaties aan het paneel en voor gewone slijtage van het product.